Om Nordisk Jobstarts Jobbportal

Nordisk Jobstarts Jobbportal har fokus på Skandinaviska jobb- och karriämöjligheter för unga jobbsökande. Nordisk Jobstarts Jobbportal bygger på ett samarbete mellan Nordisk Jobstart+ och Graduateland.

Unga jobbsökande

Kickstarta din karriär

Nordisk Jobstart+ är ett EU-finansierat ungdomsarbetslöshetsprojekt som riktas mot nordiska ungdomar mellan 20-30 år, som vill utveckla sin kompetens genom ett unikt utlandsäventyr. Projektet kickstartar ungdomarnas karriär genom att utvidga deras arbetsmarknad till att omfatta hela Norden, och hjälper därigenom ungdomarna att integrera sig på arbetsmarknaden. Samtidigt ger Nordisk Jobstart+ arbetsgivare chansen att utveckla sin verksamhet genom gratis rekrytering av motiverad arbetskraft. Projektet är gratis för de involverade deltagarna och verksamheterna. Det är win-win för alla parter.

Vad projektet omfattar

Hela paketet

Nordisk Jobstart+ riktas mot unga utexaminerade med eftergymnasial utbildning, till exempel yrkesutbildning eller vidaregående utbildning av olika omfattning. Ungdomarna blir erbjudna en kostnadsfri kompetensgivande tvåveckorskurs i Malmö eller Köpenhamn, som förbereder dem för arbetsmarknaden i Norden. Projektsekretariatet hjälper dessutom ungdomarna med flytten till ett nytt land, vilket inkluderar bostadserbjudande, fritids- och kulturpaket, samt eventuella bank- och försäkringsbyten.

Hitta dina kandidater idag
Vad är Graduateland?

Ett internationellt nätverket

Nordisk Jobstarts Jobbportal är en del av Graduatelands nätverk som består av karriärportaler för studenter och nyutexaminerade tvärs över intresseorganisationer, skandinaviska- och internationella universitet.

Friskrivningsklausul:
De länkar som förekommer på webbplatsen tillhandahålls endast i informationssyfte. Nordisk Jobstart+ ansvarar inte för innehåll eller tillgänglighet till eventuella andra webbplatser som kan nås via länk från webbplatsen eller från annan webbplats tillhörande Nordisk Jobstart+.

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbsidor tillhörande tredje man. Nordisk Jobstart+ ansvarar inte för att behandling av personuppgifter sker på ett korrekt sätt på dessa webbsidor.

Kontakt

All försäljning och utveckling av Nordisk Jobstarts Jobbportal sköts av Graduateland ApS.
För mer information, vänligen kontakta ansvarig person på Graduateland ApS.

Har du frågor eller funderingar?

Mattias Lagerstedt
Graduateland ApS
Ansvarig för Nordisk Jobstarts Jobbportal
Direkt: +46 760341433
E-post: ml@graduateland.com
Är du arbetsgivare och behöver hjälp? Kontakta: sales@graduateland
+46 (0) 406456464

Nordisk Jobstarts Jobbportal

Vill du veta mer om Nordisk Jobstart+ och samarbete med oss?

Webpage: www.nordiskjobstart.org
E-mail: info@nordiskjobstart.org